سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آرامِ دِل...

«هــــوالحــــق»

 روحِ باران،
دلم را آشوب می کند!
و من هنوز قانعم!
به سجده هایِ عاشقی،
به واژه هایِ سادگی،
به تار و پودِ زندگی،
و به هر چیزِ زیبایی،
که دلم را در برابرِ دلت،
قرص نگه می دارد!..


صلوات

یه پست متفاوت..خیلی خیلی متفاوت...
یه زمانی از یه جایی به بعد،یکی وارد زندگیت میشه
چه خوب می شه اگه حرف دلتو بفهمه..
یکی که وقتی حال دلت خوش نیست بدون اینکه چیزی ازت بپرسه بدونِ چته..
اینکه گاهی انقدر خسته ای از آدمای اطرافت ،که دلت یه تکیه گاه می خواد;
یکی که تنها به حرف دلت گوش کنه،نه نصیحتی و نه هیچ حرفی..فقط و فقط گوش کنه..
حتی از نگاهتم بتونه حالتو بفهمه..
وبرای به آرامش رسیدنت هر کاری بکنه...وهمه جا مثل یک کوه پشتت باشه..

صلوات

                                  «خوش اومدی به دلم» 

  صلوات                                              «خدایـــا» 
                              هوای دلامون رو داشته باش

 
 
  صلوات        

   
    
  صلوات

   پ.ن1: «خدایا شکرت»

   پ.ن2: ممنونم از تمام بزرگوارانی که تبریک گفتند،برای همه آرزوی سعادت وخوشبختی دارم

   پ.ن3: تصویر «حـــرف دل»
 
صلوات 


شنبه 93/5/18 6:27 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر
........