سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خـــدا...
دلت که از آدم ها گرفت غصه ها را فرو ریز در گنجینه دل،
ببخش و فراموش کن بدی ها را!
مثل همیشه بگذار برای روزی که خدا می آید!
بگذار خدا بیاید و بپُرسد،
مرهم بگذارد، و تا بخواهی گله کنی
به آغوش بگیرد و بگوید میدانم...

صلوات
تصویر:حـــــرف دل

 


دوشنبه 94/4/8 3:9 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر