سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
یکدل..

هوای دو نفره داشتن

نه ابر میخواهد،

نه باران ،

نه یک بعدازظهر پاییزی...

کافیست حواسمان به هم باشد!..

 

صلوات

 


دوشنبه 94/4/8 3:30 عصربه قلم: حرف دل ™            نظر